Kontakt

Wprowadz dane i wyślij do nas wiadomość

Wyślij wiadomość


karty rabatowe

Program Lojalnościowy Freebee

Zbieraj punkty i Odbieraj nagrody!!!

Freebee umożliwia zdobywanie nagród w licznych programach lojalnościowych za pomocą jednej karty.

Jeśli masz smartfona, zastąp kartę wygodną aplikacją Freebee. Dodatkowo, Freebee może służyć jako elektroniczny schowek na wszystkie Twoje karty lojalnościowe.

Jak to działa?

Podczas dokonania zakupu Otrzymujesz od nas kartę Freebee na która możesz zbierać punkty. Za każde wydane u nas 100 zł Otrzymujesz jeden punkt. Nagrody rozpoczynają się już od 5 zebranych punktów, także warto!!!

 

 

 

Karta Rabatowa Akademii Piłkarskiej 21

Regulamin karty rabatowej Akademii Piłkarskiej 21 odnośnie korzystania ze zniżek W Instytucie Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ

Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Dermedik s.c. z siedzibą przy ulicy Wybickiego 42/2, 31-303 Kraków. NIP 945-21-56-366

UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

1) Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie usługi oferowane przez firmę Dermedik z wyjątkiem:
-usług z akcji promocyjnych
-kosmetyków
-preparatów
-suplementów diety
-testów diagnostycznych
2) Wysokość rabatu na poszczególne grupy produktowe jest widoczna poniżej w tabeli rabatowej
3) Rabat przysługujący na podstawie okazania w/w karty jest stały o ile firma DERMEDIK nie postanowi inaczej.
4) Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
5) Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu.
6) Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej KRAKSPORT nie może być wymieniana na gotówkę

 

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
1) Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo.
2) Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
3) W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę rabatową do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona;
4) W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej właściciel może ubiegać się o wydanie zamiennika
5) Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) niniejszy regulamin jest dostępny na stronie  http://www.kraksport.pl oraz http://www.ap21.pl/
2) Firma DERMEDIK zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na w/w stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać od 7 dnia od wprowadzenia nowego regulaminu.
3) Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu w momencie użycia karty rabatowej.

WYSOKOŚĆ RABATU NA POSZCZEGÓLNE GRUPY TOWAROWE

Medycyna estetyczna 10%

Poradnia dietetyczna 10%

Kosmetyka twarzy i ciała 30 %

 

REGULAMIN SREBRNEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA DERMEDIK

 

1. Karta Stałego Klienta upoważnia do rabatu w wysokości 30% na zabiegi kosmetyczne oraz 10% zniżki na zabiegi medycyny estetycznej.

2. Karta Stałego Klienta Dermedik jest kartą imienną, którą należy podpisać zaraz po otrzymaniu.

3. Karta Stałego Klienta Dermedik nie może być wypożyczana, udostępniana lub odstąpiona innym osobom.

4. Rabat zaznaczany w Karcie Stałego Klienta jest naliczany od cen regularnych zabiegów.

5. Rabat zaznaczony na Karcie Stałego Klienta nie dotyczy zakupu kosmetyków.

6. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie podpisanej Karty Stałego Klienta.

7. Instytut Dermedik zastrzega sobie prawo odebrania Karty w przypadku łamania przez Posiadacza Karty Regulaminu.

8. Instytut Dermedik zastrzega sobie prawo do prawo zmian Regulaminu Karty Stałego Klienta.